Veľkosť mikropočítača Raspberry Pi veľkosti kreditnej karty bola jedným z najrozšírenejších zariadení, odkedy prvýkrát zasiahla scénu na začiatku roka 2012. Pôvodne zamýšľané naučiť študentov o informatike, zariadenie predalo viac ako 2 milióny jednotiek a stalo sa musí mať pre tech fanúšikov. Raspberry Pi môže byť použi